ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "Черкаське вище професійне училище"

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020

І. Загальна частина

1.1. До державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними  та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до навчального закладу здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

 • Прийом громадян на первинну професійну (професійно-технічну) підготовку здійснюється за рахунок державного та/або регіонального бюджетів, а також за угодами з підприємствами, організаціями, окремими фізичними  та/або юридичними особами.
 • Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

 • Прийом до навчального закладу здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 • Правила прийому до навчального закладу на 2020 календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, затверджуються керівником навчального закладу за погодженням зі структурним підрозділом з питань професійної (професійно-технічної) освіти Департаменту освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня  поточного року. 
 • Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти,в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в навчальний заклад, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
  • Правила прийому до навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, розміщені на сайті навчального закладу і обумовлюють перелік ліцензованих професій:

Перелік професій

Ліцензовані обсяги прийому

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників

Термін навчання

Форма навчання

Обмеження

з професій за віком вступни-ків, статтю та медичними показаннями

Перелік вступних випробувань,

форми їх проведення

1

2

3

4

5

6

7

На базі базової загальної середньої  освіти (9 класів)

Оператор лінії у виробництві харчової продукції;

кухар

60

 

 3 розряд

 

 

 

 

4 розряд

3 роки

Денна, первинна підготовка

 

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з хімії

письмово

Тістороб; машиніст тістообробних машин;

пекар;

кондитер

60

 

4 розряд

3 розряд

 

 

4 розряд

3 розряд

3 роки

Денна,

первинна підготовка

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

 

Тести з хімії

письмово

Оператор комп’ютерного набору; продавець продовольчих товарів

30

4 розряд

3 розряд

 

3 роки

Денна, первинна підготовка

 

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з

математики письмово

Офіціант;

бармен

90

4 розряд

4 розряд

 

3 роки

Денна, первинна підготовка

 

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з

української мови

 

На базі повної загальної середньої  освіти (11 класів)

Кухар;

кондитер

90

 

 

4 розряд

3 розряд

1,5 роки

Денна,

первинна підготовка

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

 Завдання з математики (письмово), логічного мислення  та культури мовлення (співбесіда)

Кухар;

офіціант

       90

 

4 розряд

 3 розряд

1,5 роки

Денна,

первинна підготовка

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Завдання з математики (письмово), логічного мислення  та культури мовлення (співбесіда)

Майстер ресторанного обслуговування

60

 

4 розряд

 

1 рік

Денна,

первинна підготовка

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Завдання з математики (письмово), логічного мислення  та культури мовлення (співбесіда)

 

Оскарження результатів вступних випробувань розглядає  апеляційна комісія.

Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця 8.30-18.00; субота – 8.30 – 14.00; неділя – вихідний.

Наявність місць у гуртожитку  – 275.

Для визначення обмежень з медичних показників вступники  неповнолітні  направляються для обстеження у міську дитячу поліклініку № 2,   повнолітні – в поліклініку за місцем проживання, після чого вступники надають відповідну довідку, у якій вказується придатність до навчання за професією.

2.6.  Термін проведення прийому документів з 1 червня до 25 серпня 2020 року.

ІІІ. Документи для вступу

 • Вступники подають особисто заяву про вступ до навчального закладу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінали атестату або свідоцтво за 9 класів);
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у навчальному закладі) (оригінал або його завірену копію);
 • медичні довідки за формами 086-О та 063-О, встановлені законодавством;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • копії документів про відношення до військової служби та документи, що надають право на пільги, вступник пред’являє їх особисто в терміни визначені для подання документів;

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 • Прийом документів від вступників завершується 25 серпня 2020 року.

ІV. Умови прийому

 • Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами вступних випробувань та співбесіди за графіком.
 • Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
 • Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені  державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до  Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальної середньої освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • випускники професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів третього атестаційного рівня за відповідними професіями;
 • особи, які вступають до навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
  • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до навчального закладу за обраною формою здобуття освіти.
  • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови апеляційної комісії.
  • Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом директора.
  • Після конкурсного відбору зарахування до навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками, або іншими законними представниками) про здобуття освіти.
  • Зарахування до навчального закладу на навчання за рахунок
   державного та/або регіональних бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами, здійснюється в межах ліцензійних обсягів

VІ. Прикінцеві положення

 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати  при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  навчальний заклад може  проводити додатковий прийом.
 • Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
 • Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 • Контроль за дотриманням Правил прийому навчального закладу здійснює Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Заступник директора                                                    І.В.Голібаренко
з навчально-виховної роботи                                                                  

 

 

 

 

Call Now Button