Середа 12 Червня 2024

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "Черкаське вище професійне училище"

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Дуальна система навчання

                  Дуальна форма освіти – це освітня система, яка поєднує навчання в навчальному закладі з практичним навчанням на підприємстві. Така система спрямована на забезпечення увнів не лише теоретичними знаннями, але й практичними навичками, що значно підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

Накази

Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2017 року №916

Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року №1551

Наказ про впровадження елементів дуальної форми навчання від 30.08.2017 (ДНЗ “Черкаське ВПУ”)

Дуальна освіта: ефективність, підтверджена на ділі

      Дуальна освіта є ефективною на практиці завдяки своїй здатності поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом. Однією з головних переваг цієї системи є тісний зв’язок між навчальним закладом та підприємствами. Учні, які здобувають професію “Пекар”, проводять значну частину часу на ТОВ “Черкасихліб ТД”, де вони здобувають необхідні навички і знання безпосередньо на робочих місцях.
        Цей підхід забезпечує високий рівень працевлаштування випускників. Дуальна освіта знижує розрив між теоретичними знаннями і практичними потребами ринку праці.

Переваги впровадження дуальної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії “Пекар”

 

Дуальна форма освіти як ефективний спосіб підготовки кваліфікованих робітників з професії пекар

    Підвищення якості підготовки майбутніх педагогів, зокрема закладів професійної освіти є одним з важливих завдань реформування освітньої галузі.

     Задля формування у здобувачів освіти професійної  мобільності, необхідно кардинально змінити підходи до організації  професійної підготовки. Саме дуальна форма здобуття освіти надає цю можливість.

     Для вирішення проблем та розробки задач навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Черкаській області 16 червня був організований круглий стіл «Дуальна форма навчання у ЗП(ПТ)О – підвищення якості освіти з урахуванням вимог роботодавців».  

     Щоб успішно та ефективно  запроваджувати дуальну форму здобуття освіти, необхідно мати надійного соціального партнера – підприємства-замовника кадрів, яке працює із навчальним закладом у тісній співпраці та готове втілювати в освітній процес інноваційні технології та сучасні програми. Таким підприємством для нашого закладу є ТОВ «Черкасихліб ТД». Необхідно зазначити, що при навчанні за дуальною формою здобуття освіти зростає роль майстра виробничого навчання, адже на нього покладається додаткове навантаження. Це не тільки навчити учнів умінням і навичкам, а й нести відповідальність за перебійну роботу технологічної лінії та якість виготовленої продукції. Наталія КРИСЬКО, майстер виробничого навчання, поділилася із своїми колегами  особливостями підготовки кваліфікованих робітників за професією «Пекар».

Дуальна освіта – підготовка кадрів, які максимально відповідають сучасним вимогам ринку праці

         Дуальна форма навчання – це навчання, побудоване на основі соціального партнерства та спрямоване на якісну підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних  робітників. Продовжена співпраця та підписана угода  про дуальну форму навчання з соціальним партнером ТОВ «Черкасихліб ТД» на 2021-2022 навчальний рік.     

        Наша мета – об’єднати зусилля навчального закладу  та підприємства для того, щоб майбутні випускники мали всі необхідні компетенції та відповідали сучасним вимогам. Це величезна можливість повністю зануритися в обрану професію, гідно оцінити компетентність, перейняти досвід висококласних фахівців.

Співпраця освітнього закладу та соціального партнера ТОВ «Черкасихліб ТД»

         Сучасний ринок праці диктує свої умови: якість професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника повинна відповідати не тільки вимогам освітніх стандартів, але й потребам роботодавця.

         Упродовж 40-ка років триває співпраця державного навчального закладу «Черкаське Вище професійне училище» та соціального партнера -ТОВ «Черкасихліб ТД».  Навчальний  2020-2021 рік розпочався підписанням договору  про співпрацю. А це: укладені угоди на підготовку робітничих кадрів, відпрацювання виробничого навчання та виробничої практики з використанням елементів дуальної форми навчання.

         Співпраця освітнього закладу і роботодавців – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування молодих кваліфікованих робітників.

 

 

Call Now Button