Неділя 25 Лютого 2024

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "Черкаське вище професійне училище"

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Дуальна система навчання

 

Дуальна освіта: ефективність, підтверджена на ділі

На засіданні педагогічної ради обговорили питання: “Огранізаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи”

Однією з форм навчання, яка дає можливість ефективно поєднати теорію з практикою, а також врахувати всі побажання від майбутнього роботодавця, є дуальна освіта.

Пекарі Державного навчального закладу “Черкаське вище професійне училище” здобувають та підтверджують свої знання та навички на ТОВ “Черкаси хліб ТД”  

Дуальна форма освіти як ефективний спосіб підготовки кваліфікованих робітників з професії пекар

     Підвищення якості підготовки майбутніх педагогів, зокрема закладів професійної освіти є одним з важливих завдань реформування освітньої галузі.

     Задля формування у здобувачів освіти професійної  мобільності, необхідно кардинально змінити підходи до організації  професійної підготовки. Саме дуальна форма здобуття освіти надає цю можливість.

     Для вирішення проблем та розробки задач навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Черкаській області 16 червня був організований круглий стіл «Дуальна форма навчання у ЗП(ПТ)О – підвищення якості освіти з урахуванням вимог роботодавців».  

     Щоб успішно та ефективно  запроваджувати дуальну форму здобуття освіти, необхідно мати надійного соціального партнера – підприємства-замовника кадрів, яке працює із навчальним закладом у тісній співпраці та готове втілювати в освітній процес інноваційні технології та сучасні програми. Таким підприємством для нашого закладу є ТОВ «Черкасихліб ТД». Необхідно зазначити, що при навчанні за дуальною формою здобуття освіти зростає роль майстра виробничого навчання, адже на нього покладається додаткове навантаження. Це не тільки навчити учнів умінням і навичкам, а й нести відповідальність за перебійну роботу технологічної лінії та якість виготовленої продукції. Наталія КРИСЬКО, майстер виробничого навчання, поділилася із своїми колегами  особливостями підготовки кваліфікованих робітників за професією «Пекар».

Дуальна освіта – підготовка кадрів, які максимально відповідають сучасним вимогам ринку праці

 Дуальна форма навчання – це навчання, побудоване на основі соціального партнерства та спрямоване на якісну підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних  робітників. Продовжена співпраця та підписана угода  про дуальну форму навчання з соціальним партнером ТОВ «Черкасихліб ТД» на 2021-2022 навчальний рік.     

        Наша мета – об’єднати зусилля навчального закладу  та підприємства для того, щоб майбутні випускники мали всі необхідні компетенції та відповідали сучасним вимогам. Це величезна можливість повністю зануритися в обрану професію, гідно оцінити компетентність, перейняти досвід висококласних фахівців.

Співпраця освітнього закладу та соціального партнера ТОВ «Черкасихліб ТД»

         Сучасний ринок праці диктує свої умови: якість професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника повинна відповідати не тільки вимогам освітніх стандартів, але й потребам роботодавця.

         Упродовж 40-ка років триває співпраця державного навчального закладу «Черкаське Вище професійне училище» та соціального партнера -ТОВ «Черкасихліб ТД».  Навчальний  2020-2021 рік розпочався підписанням договору  про співпрацю. А це: укладені угоди на підготовку робітничих кадрів, відпрацювання виробничого навчання та виробничої практики з використанням елементів дуальної форми навчання.

         Співпраця освітнього закладу і роботодавців – це перспективний шлях розв’язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування молодих кваліфікованих робітників.

 

ДУАЛЬНА ОСВІТА (сайт міністерства освіти і науки України)

НАКАЗ МОНУ №916 від 23.06.2017

Call Now Button