Неділя 10 Грудня 2023

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "Черкаське вище професійне училище"

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ - ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2023

І. Загальна частина

1.1. До державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в ДНЗ «Черкаське ВПУ» відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними  та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ДНЗ «Черкаське ВПУ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну (професійно-технічну) підготовку здійснюється за рахунок державного та/або регіонального бюджетів, а також за угодами з підприємствами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.5. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 • Прийом до ДНЗ «Черкаське ВПУ» здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Черкаське ВПУ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 • Правила прийому до ДНЗ «Черкаське ВПУ» на 2023 календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом  Міністерством освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, внесеними змінами згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. №344, від 07.02.2019 р. №152, від 12.12.2019 р. № 1550 та від 10.06.2022 р. №541, затверджуються керівником училища за погодженням з Управлінням освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня  поточного року та  вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.
 • Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
 • визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення ДНЗ «Черкаське ВПУ»;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ДНЗ «Черкаське ВПУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
 • Правила прийому до ДНЗ «Черкаське ВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, вебсайт училища і обумовлюють перелік ліцензованих професій:

 

Перелік професій

Ліцензовані обсяги прийому

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників

Термін навчання

Форма навчання

Обмеження

з професій

за віком вступників, статтю та медичними показаннями

Перелік вступних випробувань,

форми їх проведення

1

2

3

4

5

6

7

На базі базової середньої  освіти (9 класів)

Кухар; офіціант

60

 

 3 розряд

 

 

 

4 розряд

3 роки

Денна, первинна підготовка

 

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з хімії

письмово

Пекар;

кондитер

60

 

4 розряд

4 розряд

 

3 роки

Денна,

первинна підготовка

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з хімії

письмово

Виробник мясних напіфабрикатів; продавець продовольчих товарів

60

4 розряд

3 розряд

 

3 роки

Денна, первинна підготовка

 

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з

математики письмово

Офіціант; контролер-касир

90

4 розряд

3 розряд

3 роки

Денна, первинна підготовка

 

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Тести з хімії

письмово

 

На базі повної загальної середньої  освіти (11 класів)

1

2

3

4

5

6

7

Кухар;

кондитер

90

 

 

5 розряд

3 розряд

2 роки

Денна,

первинна підготовка

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

 Завдання з математики (письмово), логічного мислення  та культури мовлення (співбесіда)

Кухар;

офіціант

90

 

4 розряд

 3 розряд

1,5 роки

Денна,

первинна підготовка

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Завдання з математики (письмово), логічного мислення  та культури мовлення (співбесіда)

Майстер ресторанного обслуговування

60

 

4 розряд

 

1 рік

Денна,

первинна підготовка

Обмеження допускаються за медичними показниками професійної діяльності

Завдання з математики (письмово), логічного мислення  та культури мовлення (співбесіда)

                 

Оскарження результатів вступних випробувань розглядає  апеляційна комісія, затверджена наказом директора ДНЗ «ЧВПУ».

Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця 8.30-18.00; субота – 8.30 – 14.00; неділя – вихідний.

Наявність місць у гуртожитку  – 275. У гуртожитку забезпечуються необхідні умови для проживання, відпочинку, побуту здобувачів освіти.

Вирішення питань забезпечення належних побутових умов проживання здійснюється  за участю органів учнівського самоврядування.

Проживання в гуртожитку безкоштовне.

Для визначення обмежень з медичних показників вступники  направляються для обстеження в поліклініку за місцем проживання, після чого вони надають відповідну довідку, у якій вказується придатність до навчання за професією.

2.6.  Строки проведення прийому документів з 1 червня до 25 серпня 2023 року ( в разі продовження МОН України вступної кампанії до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, строки прийому змінюються)

 

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1.  Вступники подають заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

   3.2.    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичні довідки за формами 086-У та 063-О, установлені чинним законодавством;

6 кольорових фотокарток розміром 3 x 4 см;

копії документів, що дають право на пільги при вступі до ДНЗ «Черкаське ВПУ» (за наявності);

копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

письмову згоду на обробку персональних даних.

    Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

        3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

        3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією училища.

               Училище створює  консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами  співбесіди та результатами  середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2 Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання;

ДНЗ «Черкаське ВПУ» не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.  

4.3.  Здобувачі освіти ДНЗ «Черкаське ВПУ», які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

         Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 1. V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені  державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до  Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальної середньої освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • випускники професійних (професійно-технічних) закладів освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійних (професійно-технічних) закладів освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями;
 • особи, які вступають до ДНЗ «Черкаське ВПУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Черкаське ВПУ» за обраною формою здобуття освіти.

5.4 У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови апеляційної комісії.

5.5 Зарахування до училища здійснюється наказом директора.

Після конкурсного відбору зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між ДНЗ «Черкаське ВПУ», замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками, або іншими законними представниками) про здобуття освіти.

5.6 Зарахування до училища на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами, здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій, заклад професійної (професійно-технічної) освіти. може  проводити додатковий прийом.

6.2 Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3 Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4 Контроль за дотриманням Правил прийому ДНЗ «Черкаське ВПУ» здійснює Міністерство освіти і науки України, Черкаська обласна державна адміністрація, Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

 

Заступник директора                                               Ірина ГОЛІБАРЕНКО

з навчально-виховної роботи                                               

Call Now Button